ورود به سايت
نام كاربري*
 
 كلمه عبور*
 
قيمت ميلگرد
ميلگرد 6.5
نوع
كلاف
قيمت(ريال)
20000
تولید
يزد
استاندارد
ار اس 34
ترخيص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
میلگرد8
نوع
کلاف-آجدار
قیمت(ریال)
19600
تولید
يزد
استاندارد
ار اس34
ترخیص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
ميلگرد 10
نوع
شاخه - آجدار
قيمت(ريال)
19100
تولید
اريان
استاندارد
A2
ترخيص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
ميلگرد 12
نوع
شاخه - آجدار
قيمت(ريال)
18800
تولید
آريان
استاندارد
A3
ترخيص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
ميلگرد 14
نوع
شاخه - آجدار
قيمت(ريال)
18800
تولید
اريان
استاندارد
A3
ترخيص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
ميلگرد 16
نوع
شاخه - آجدار
قيمت(ريال)
18700
تولید
يزد
استاندارد
A3
ترخيص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
ميلگرد 18
نوع
شاخه - آجدار
قيمت(ريال)
18700
تولید
يزد
استاندارد
A3
ترخيص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
ميلگرد 20
نوع
شاخه - آجدار
قيمت به ريال
18800
تولید
نیشابور
استاندارد
A3
ترخيص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
ميلگرد 22
نوع
شاخه - آجدار
قيمت(ريال)
18900
تولید
نیشابور
استاندارد
A3
ترخيص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
ميلگرد 25
نوع
شاخه - آجدار
قيمت(ريال)
18700
تولید
نیشابور
استاندارد
A3
ترخيص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
ميلگرد 28
نوع
شاخه - آجدار
قيمت(ريال)
18700
تولید
نیشابور
استاندارد
A3
ترخيص
كارخانه
به روز رسانی
93/01/17
ميلگرد 32
نوع
شاخه - آجدار
قيمت(ريال)
16750
تولید
یزد
استاندارد
A3
ترخيص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
92/10/07
قيمت هابروزشده در تاريخ93/01/17


©2007 PersianIron
 
Powered by HAMED PIROUZIAN and ALI FAKHIMI.
 
XHTML | CSS